¿Què es el PRICAP?

¿Què es el PRICAP?

Per les seues sigles, el PRICAP es el Pla de Revitalització Integral del Casc Antic de Puçol, un document redactat entre els anys 2001 i 2002 que recollia una sèrie de mesures i actuacions que pretenien fer front a l’abandó que encara hui sofreix el centre històric.

Quinze anys després de la redacció d’aquest document, es considera necessari dur a terme una revisió del mateix que incorpore les noves aportacions teòriques i pràctiques desenvolupades en els últims anys en els camps de l’arquitectura, el patrimoni, el paisatge o les ciències socials; així com els nous condicionants socioeconòmics i urbanístics que regeixen en l’actualitat el Casc Antic de Puçol. Es considera, a més, que aquesta revisió s’ha de dur a terme en un marc de participació pública que implique a tots els actors del municipi: partits polítics (amb representació al consistori o sense), a les entitats ciutadanes i a la societat civil (considerant la seua diversitat i la intergeneracionalitat); garantint d’aquesta forma la diversitat i la reflexió conjunta per arribar al major grau de consens possible.

BLOG

  • Oberta l’enquesta online II de priorització de propostes

    Fins al 25 de febrer de 2018 està oberta i disponible l’enquesta online II que servirà per definir les accions de millora del nucli antic de Puçol per tal de posar al dia el document del Pla de Revitalització Integral del Casc Antic de Puçol (PRICAP) Enllaç: http://pricap.particip.es/participaval/enquesta-de-prioritzacio-de-propostes/

  • Oberta l’enquesta online de diagnosi

    Des d’avuí 1 de febrer, fins a l’11 de febrer de 2018 està oberta i disponible l’enquesta online que servirà per a actualitzar la percepció ciutadana sobre la situació actual del nucli antic de Puçol per tal de posar al dia el document del Pla de Revitalització Integral del Casc Antic de Puçol (PRICAP).

  • Disponible el document esborrany de l’anàlisi

    Acabem de deixar per a consulta i revisió pública el document esborrany de l’anàlisi actualitzat del PRICAP: DOCUMENT ESBORRANY DE L’ANÀLISI