¿Què es el PRICAP?

¿Què es el PRICAP?

Per les seues sigles, el PRICAP es el Pla de Revitalització Integral del Casc Antic de Puçol, un document redactat entre els anys 2001 i 2002 que recollia una sèrie de mesures i actuacions que pretenien fer front a l’abandó que encara hui sofreix el centre històric.

Quinze anys després de la redacció d’aquest document, es considera necessari dur a terme una revisió del mateix que incorpore les noves aportacions teòriques i pràctiques desenvolupades en els últims anys en els camps de l’arquitectura, el patrimoni, el paisatge o les ciències socials; així com els nous condicionants socioeconòmics i urbanístics que regeixen en l’actualitat el Casc Antic de Puçol. Es considera, a més, que aquesta revisió s’ha de dur a terme en un marc de participació pública que implique a tots els actors del municipi: partits polítics (amb representació al consistori o sense), a les entitats ciutadanes i a la societat civil (considerant la seua diversitat i la intergeneracionalitat); garantint d’aquesta forma la diversitat i la reflexió conjunta per arribar al major grau de consens possible.

BLOG

  • Video resum

    Ací podeu trobar també video resum del procés de revisió del PRICAP :

  • Tríptic resum

    Per fer més fàcilment comprensibles els resultats del procés de revisió del PRICAP hem preparat també un tríptic resum gràfic: TRÍPTIC RESUM

  • Document resultats

    Acabem de publicar el document resultat del procés de revisió del PRICAP: DOCUMENT REVISIÓ PRICAP