¿Què es el PRICAP?

¿Què es el PRICAP?

Per les seues sigles, el PRICAP es el Pla de Revitalització Integral del Casc Antic de Puçol, un document redactat entre els anys 2001 i 2002 que recollia una sèrie de mesures i actuacions que pretenien fer front a l’abandó que encara hui sofreix el centre històric.

Quinze anys després de la redacció d’aquest document, es considera necessari dur a terme una revisió del mateix que incorpore les noves aportacions teòriques i pràctiques desenvolupades en els últims anys en els camps de l’arquitectura, el patrimoni, el paisatge o les ciències socials; així com els nous condicionants socioeconòmics i urbanístics que regeixen en l’actualitat el Casc Antic de Puçol. Es considera, a més, que aquesta revisió s’ha de dur a terme en un marc de participació pública que implique a tots els actors del municipi: partits polítics (amb representació al consistori o sense), a les entitats ciutadanes i a la societat civil (considerant la seua diversitat i la intergeneracionalitat); garantint d’aquesta forma la diversitat i la reflexió conjunta per arribar al major grau de consens possible.

BLOG

  • Abierta la encuesta online II de priorización de propuestas

    Hasta el 25 de febrero de 2018 estará abierta y disponible la encuesta online II que servirá para definir las acciones de mejora del casco antiguo de Puzol para poner al día el documento del Plan de Revitalización Integral del Casco Antiguo de Puzol (PRICAP) Enlace: http://pricap.particip.es/participaval/enquesta-de-prioritzacio-de-propostes/ 

  • Abierta la encuesta online de diagnóstico

    Desde hoy 1 de febrero, hasta el 11 de febrero de 2018 permanecerá abierta y disponible la encuesta online que servirá para actualizar la percepción ciudadana sobre la situación actual del casc antiguo de Puçol para poner al día el documento del Plan de Revitalitzación Integral del Casco Antiguo de Puçol (PRICAP).

  • Disponible el documento borrador del análisis

    Acabamos de dejar para consulta y revisión pública el documento borrador del análisis actualizado del PRICAP: DOCUMENTO BORRADOR DEL ANÁLISIS