El procés de revisió del PRICAP entén que la participació pública resulta fonamental per aconseguir un cert grau de consens en la renovació del full de ruta que ha de dirigir les polítiques dirigides a la reactivació del casc antic de Puçol en els pròxims anys. És per aquest motiu que s’han concebut diversos espais d’implicació dels diferents actors polítics i de la societat civil:

1. Encontres amb personal polític i tècnic

  • Sessió de treball I: taula sectorial de diagnosi i propostes amb membres dels grup polítics (4 de desembre de 2017)
  • Sessió de treball II: taula sectorial de diagnosi i propostes amb personal tècnic de l'Ajuntament (11 de desembre de 2017)

2. Enquesta de diagnosi

  • Enquesta online oberta a la ciutadania per a la realització d'una diagnosi col·lectiva de la situació del casc antic de Puçol (De l'1 a l'11 de febrer) [ACCÉS]

3. Taller de participació pública

  • Taller de participació obert a la ciutadania organitzat al voltant de taules temàtiques per a la realització d'una diagnosi i la generació de propostes d'actuació. (9 de febrer) [INFORMACIÓ]

4. Enquestes a peu de carrer

  • Enquesta física oberta a la ciutadania per a la realització d'una diagnosi col·lectiva de la situació del casc antic de Puçol (10 de febrer) [INFORMACIÓ]

5. Enquesta de priorització de propostes

  • Enquesta online oberta a la ciutadania per a la priorització de les propostes sorgides en la enquesta de diagnosi, les sessions de treball amb personal polític i técnic i els tallers de participació oberts a la ciutadania (Del 15 al 25 de febrer) [ACCÉS]